LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
26 febr. 2018
Categories
General
Ofertes de treball

Bases i convocatòria plaça cuiner/a Residència Ntra. Sra. de Ribera

Aquí teniu les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs i contractació en règim laboral fix d’un cuiner/a per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera. Les instàncies i documents adjunts, es presentaran via ETRAM o de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores i dissabtes de 9 a 13 hores al Registre General de l’Ajuntament i/o en la forma assenyalada en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment i règim jurídic de les administracions públiques. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació de la
convocatòria.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7566/1661402.pdf