LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Telecentre

Recursos informàtics
  • 8 ordinadors
  • Programari d’ofimàtica i retoc fotogràfic
  • Impressora làser A3
Centre col.laborador ACTIC

L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la competència digital -entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació- que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Aquest certificat és expedit per la Generalitat de Catalunya.

Les proves ACTIC al Telecentre de La Pobla de Segur es realitzen cada dia

Per més informació i inscriure-us a la prova: www.gencat.cat/actic

 

 

Formació a través d’Internet

El telecentre és Aula Mentor del Ministeri d’Educació i Ciència. Es poden cursar a distància més de 90 cursos de diverses àrees (ofimàtica, electrònica, salut i educació, medi ambient,…). Els cursos tenen una durada aproximada de dos mesos, tot i que és cada estudiant qui decideix el temps que hi vol dedicar. Podeu consultar més informació a www.aulamentor.es.

 

Per la utilització del servei d’impressió i l’escàner:
A4 blanc/negre 0,15€
A4 blanc/negre doble cara 0,25€
A4 color 0,30€
A4 color doble cara 0,50€
A3 blanc/negre 0,30€
A3 color 0,55€
Escanejat 0,05€