LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
5 abr. 2018
Categories
General
Ofertes de treball

Oferta de feina de peó forestal

OFERTA DE FEINA:
PEÓ FORESTAL

Una persona per fer tasques de peó forestal. A més, per necessitats del servei, també farà tasques de manteniment de la via pública i d’altres pròpies de la brigada municipal. Contracte de 6 mesos per obra o servei de durada determinada. Inici: 23/04/2018

Requisit imprescindible: carnet de conduir B
Es valorarà: formació i experiència en el sector

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av.
Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 16 d’abril de 2018.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur.
Tel. 973680038) fins al 16 d’abril de 2018, inclòs, a les 14:30 h:
– Instància
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Fotocòpia compulsada carnet de conduir B
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació
a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.