LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
25 abr. 2019
Categories
General

Oferta de feina: director/a i monitor/a de lleure

DIRECTOR/A DE LLEURE

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 10 de maig de 2019.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel.973680038) fins al 10 de maig de 2019, inclòs, a les 14:30 h:
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Fotocòpia compulsada del carnet de director/a de lleure
– Fotocòpia compulsada del certificat d’antecedents penals o certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. En cas de no tenir-lo, fotocòpia compulsada que acrediti que s’ha fet la solꞏlicitud d’un dels dos tràmits.
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’educació i el lleure
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada en àmbits que puguin aportar un tret diferencial al Casal, com idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.

MONITOR/A DE LLEURE

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 10 de maig de 2019.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 10 de maig de 2019, inclòs, a les 14:30 h:
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Fotocòpia compulsada del carnet de monitor/a de lleure (puntuable però no imprescindible)
– Fotocòpia compulsada del certificat d’antecedents penals o certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. En cas de no tenir-lo, fotocòpia compulsada que acrediti que s’ha fet la solꞏlicitud d’un dels dos tràmits.
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’educació i el lleure
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada en àmbits que puguin aportar un tret diferencial al Casal, com idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.