LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
6 maig 2019
Categories
General
Informació municipal
Ofertes de treball

Ofertes de feina: Auxiliar de Geriatria i Socorrista

AUXILIAR DE GERONTOLOGIA per a la Fundació Pública Municipal Residència Verge de Ribera

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 7 de juny de 2019.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 7 de juny de 2019, inclòs, a les 14:30 h:
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Fotocòpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats de professionalitat següents (que estableix l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre):
 Títol de tècnic/a en atenció a les persones en situació de dependència (o el títol
equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària)
 Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
 Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
 Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.

SOCORRISTA AQUÀTIC

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 31 de maig de 2019.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 31 de maig de 2019, inclòs, a les 14:30 h:
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Fotocòpia compulsada del títol de socorrista aquàtic
– Comprovant d’inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)
– Fotocòpia compulsada del certificat d’antecedents penals o certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. En cas de no tenir-lo, fotocòpia compulsada que acrediti que s’ha fet la solꞏlicitud d’un dels dos tràmits.
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de la convocatòria
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.