LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
12 des. 2019
Categories
Ofertes de treball

Ofertes de treball

En el marc del projecte Treball als Barris, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la subvenció als projectes “Atenció a col·lectius en risc d’exclusió social” i “Medi ambient, energies i sostenibilitat”. L’Ajuntament ha obert una oferta de treball per a cada un dels projectes, que us detallem a continuació:

OFERTA DE TREBALL 1

TÈCNIC/A ATENCIÓ COL·LECTIUS RISC EXCLUSIÓ SOCIAL

Subgrup de titulació: A2. Contracte de 30 h/setmanals durant 6 mesos. Inici aproximat entre el 27/12/2019 i el 13/01/2020.

TASQUES: La persona contractada organitzarà, coordinarà i executarà diversos projectes de l’Ajuntament relacionats amb persones amb risc d’exclusió social. Concretament:

– Projecte d’acompanyament educatiu: aula de reforç escolar

– Projecte d’acompanyament a les famílies

– Projecte social comunitari “Foment de la participació de les famílies en risc d’exclusió social”

– Projecte social comunitari “Experiències compartides” de treball intergeneracional

– Projecte d’acompanyament familiar “Cuidar al que cuida”

REQUISITS: Titulació universitària relacionada amb el món social i educatiu, nivell C1 de català, persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).

PROCEDIMENT A SEGUIR:

PAS 1: Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 18 de desembre de 2019.

PAS 2: Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 18 de desembre de 2019, inclòs, a les 14:30 h: Fotocòpia del DNI, Curriculum Vitae, Informe de vida laboral, Fotocòpia compulsada de la titulació, Fotocòpia compulsada del nivell C1 de català (antic nivell C) i Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta.

Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.

 

OFERTA DE TREBALL 2

ENGINYER TÈCNIC O GRADUAT EN ENGINYERIA O CIÈNCIES AMBIENTALS

Subgrup de titulació: A2. Contracte de 37,5 h/setmanals durant 9 mesos. Inici aproximat entre el 27/12/2019 i el 13/01/2020.

TASQUES: El treballador/a haurà de desenvolupar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’Ajuntament l’any 2014. Es tracta de redactar projectes, memòries valorades i emetre informes necessaris per a implementar cada una de les actuacions detallades al Pla i dirigides, d’una banda, a la ciutadania i, d’altra banda, al mateix Ajuntament. Les actuacions estan relacionades amb els següents àmbits d’actuació: residus, enllumenat, equipaments municipals i transport.

REQUISIT: Titulació universitària requerida, nivell C1 de català, Persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).

PROCEDIMENT A SEGUIR:

PAS 1: Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 17 de desembre de 2019.

PAS 2: Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 17 de desembre de 2019, inclòs, a les 14:30 h: Fotocòpia del DNI, Curriculum Vitae, Informe de vida laboral, Fotocòpia compulsada de la titulació, Fotocòpia compulsada del nivell C1 de català (antic nivell C), Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta

Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.