LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
7 set. 2021
Categories
General
Informació municipal

Convocatòria ple ordinari 09/09/2021

Aquest dijous se celebrarà una sessió ordinària del ple municipal, que serà presencial per als regidors i les regidores i se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament. Tot i això, serà una sessió tancada al públic, que podrà seguir l’emissió en directe pel canal Youtube.

Recupera el vídeo

 

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juny de 2021
 2. Donar compte i ratificació de decrets d’alcaldia
 3. Donar compte de l’informe de control financer
 4. Acord de desafectació com a bé demanial de l’immoble del C. D’Oran, núm. 20.
 5. Aprovació del contracte d’arrendament d’un immoble urbà
 6. Acord de modificació de preus públics de l’ordenança fiscal núm. 13.
 7. Acord d’aprovació provisional del text refós de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de preus públics.
 8. Acord de modificació de l’article 5è de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa de cementiri
 9. Acord d’aprovació provisional del text refós de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa de cementiri
 10. Acord d’adjudicació del servei de neteja de l’escola Raiers i de l’escola bressol
 11. Acord d’aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de la Pobla de Segur ( supressió del Pla Parcial núm. 2 La Ferratgeta)
 12. Acord d’aprovació del conveni a signar entre l’ajuntament de la Pobla de Segur i l’Escola de Futbol la Pobla de Segur i comarca.
 13. Acord d’aprovació de les festes locals per a 2022
 14. Mocions
 15. Assumptes d’urgència
 16. Precs i Preguntes