LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
13 juny 2019
Categories
Cultura
General
Informació municipal

Concessió del títol de Poblatà Il•lustre al Sr Joan Borrell i Nicolau, al Sr. Jordi Civís i Llovera i al Sr. Llorenç Sànchez i Vilanova

L’Ajuntament de la Pobla de Segur, en sessió plenària extraordinària del passat 7 de juny, va concedir per unanimitat el títol de Poblatà Il·lustre al Sr. Joan Borrell i Nicolau (a títol pòstum) per la seva trajectòria com a escultor reconegut arreu de l’estat, al Sr. Jordi Civís i Llovera (a títol pòstum) per la seva gran contribució a la ciències naturals principalment en el camp de la Geologia i la Paleontologia i al Sr. Llorenç Sànchez Vilanova per la seva gran tasca com a divulgador cultural i especialment per donar a conèixer amb la seva obra la Pobla i els Pallars. El Sr. Llorenç Sànchez i Vilanova va traspassar el dia 7 de juny, mateix dia que se li va concedir la distinció.

El títol de Poblatà II·lustre constitueix el principal honor o distinció concedit per l’ajuntament de la Pobla de Segur. El reglament, aprovat per acord del Ple el 24 d’octubre de 2017, disposa que la concessió del títol de Poblatà, Poblatana Il·lustre podrà recaure en qui, independentment del seu lloc de naixement, sigui o hagi estat veí, veïna del municipi de la Pobla de Segur, hagi destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o per haver prestat serveis en benefici o honor de la Pobla de Segur, i que hagi assolit una consideració pública notòria.

Als efectes de reconèixer aquesta distinció als Srs. Joan Borrell i Nicolau (a títol pòstum), Sr. Jordi Civís i Llovera (a títol pòstum) i Sr. Llorenç Sànchez i Vilanova, la comissió de valoració constituïda a l’efecte va estudiar acuradament la seva biografia professional i mèrits personals considerant-los mereixedors d’aquesta distinció.

El Sr. Lluís Bellera i Juanmartí, alcalde, durant l’acte va destacar el següent paràgraf, del preàmbul del reglament d’honors i distincions:

“El municipi de la Pobla de Seguir, i l’Ajuntament en el seu nom, té la voluntat de ser agraït amb aquelles persones i institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-la des de les més variades formes de l’activitat humana. I vol premiar-les, perquè la tasca i trajectòria exemplar d’aquestes persones i institucions es conegui, es difongui i perduri així en la memòria col·lectiva de les poblatanes i dels poblatans, i perquè les futures generacions continuïn aquesta obra, treballant per al seu municipi i perquè aquesta societat poblatana esdevingui més solidària, justa i, en definitiva, millor”.

El Sr Llorenç Sànchez i Vilanova va donar el seu Fons bibliogràfic i diplomàtic “Pallars” a l’Ajuntament, que es pot consultar a la primera planta de l’edifici.