LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
19 nov. 2019
Categories
Cultura

La Biblioteca de la Pobla de Segur s’ha acollit a la subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris per a les biblioteques públiques integrades dins el Sistema de la Lectura Pública

La Biblioteca ha rebut 1.500 euros dins la subvenció atorgada pel Departament de Cultura a les biblioteques per despeses d’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de lectura Públic de Catalunya.
Amb aquest ajut s’està millorant el fons de la biblioteca per tal que sigui més actual, suficient i equilibrat, adreçat a que els grups socials i d’edat trobin resposta a les seves necessitats i a nivell específic, desenvolupant les temàtiques següents: psicologia relacionada amb infants i joves, addicions i malaties, guies de viatge, geografia i història del Pallars i llibres infantils de coneixements.
La compra dels llibres es realitza en les llibreries de proximitat.

dav