Collegats

Imatge: 
Descripció: 
De peculiar constitució geomorfològica, és declarat Espai d'Interès Natural