LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALIDAD
Convocatorias de contratación de personal
24 Jul 2018
Categorías
General

Convocatorias de contratación de personal

A día 24/07/2018 se ha publicado en el DOGC nº 7670 “ANUNCI sobre aprovació de les bases i les convocatòries per a la contractació d’un/a encarregat/ada de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament i per a la contractació d’un/a netejador/a i un/a auxiliar de gerontologia per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera”.

El plazo para presentarse a la convocatoria de encargado/da y auxiliar de gerontología finaliza el 13/08/2018.

El plazo para presentarse a la convocatoria de limpieza finaliza el 14/08/018.

Podéis consultar las bases y descargar las instàncies en el tablón de anuncios:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2517130008