Ludoteca "Aixaldes"

AVÍS: l'horari és de 17 a 19:30 h.

Les ludoteques són un recurs que afavoreix i possibilita el joc oferint un espai adequat i segur, i materials lúdics amb l’atenció i l’assessorament de professionals qualificades en l’àmbit del joc i la joguina.

La ludoteca “Aixaldes” –paraula pallaresa que significa espurna de foc- és un servei públic municipal de lleure infantil en què el joc lliure és l’eix vertebrador de l’activitat i l’infant el principal protagonista. Està situada al carrer Ceferí Rocafort, s/n, de la Pobla de Segur. Té una sala de jocs de 136 mdividida en diferents ambients: espai tou, espai de joc simbòlic, espai de jocs de construcció, encaixos i trencaclosques, espai de jocs de taula i espai de taller creatiu.

A banda de complir la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, la ludoteca també ha inclòs el sistema de comunicació mitjançant pictogrames, que ajuda a complementar el llenguatge oral als infants que, per si sols, no els és suficient per establir una comunicació efectiva amb l’entorn.

Un dels objectius de la ludoteca és facilitar i garantir estones de joc, amb un aval pedagògic, a les famílies i amb l’assessorament de personal degudament titulat. Els destinataris són les nenes i nens de 0 a 12 anys. Les i els menors de 4 anys els haurà d’acompanyar una/un adult responsable durant tot el temps d’estada a la ludoteca. L’horari de la ludoteca és de dilluns a divendres de 17:00 a 19:30 h. Està distribuït en franges horàries per trams d’edat: de 0-4 anys, de 5-8 anys i de 9-12 anys.

Funcionament:

Els grups d’edat són els següents:

Espurnes: de 0 a 4 anys, acompanyats d’un adult (Decret 94/2009, de 9 de juny)

Flames: de 5 a 8 anys

Focs: de 9 a 12 anys

Cada usuari/usuària disposarà d’un carnet que obtindrà quan es formalitzi la inscripció. Per fer la inscripció cal portar dues fotografies de carnet del nen o nena, una fotocòpia de la targeta sanitària, emplenar la documentació de la ludoteca i abonar la quota corresponent.

Les sessions s’estructuraran de la següent forma:

  • Acollida - benvinguda: Es rebrà als nens i nenes que vagin arribant.
  • Joc lliure als diferents espais: Els nens i les nenes jugaran de manera lliure i espontània. L’educadora els facilitarà les condicions necessàries en funció del temps, l’espai i el material.
  • Recollida de joguines, valoració de la tarda i comiat. Tothom col·labora a recollir i es fa un tancament de la sessió amb l’educadora i els/les companyes de joc.

Periòdicament es programaran diferents activitats extraordinàries relacionades amb: Tallers de confecció i construcció de jocs, Propostes de jocs dirigits, Intercanvi intergeneracional, Xerrades, Setmanes temàtiques i Espais de trobada familiar.

PREU del servei:

Quota Anual ... 30€ o Quota Setmanal... 5€

(Reducció del 50% per a famílies nombroses o monoparentals)

INFORMACIÓ:

Per més informació, poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament al 973680038 o per correu-e ajuntament@lapobladesegur.cat.