La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Pobla de Segur reforcen les actuacions cíviques i comunitàries al municipi

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de la Pobla de Segur han signat avui l'acord de col·laboració en matèria d'activitats cíviques i comunitàries. El director general d'Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, i l'alcalde de la Pobla de Segur, Lluís Bellera, han subscrit aquest marc de cooperació interadministrativa que permetrà actuar coordinadament a l'hora de reforçar l'acció comunitària del municipi. A l'acte de signatura també hi ha assistit el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Joan Santacana.

Amb aquest acord el Departament obre una nova via de col·laboració estable i permanent amb el món local alhora que reconeix el seu pes estratègic en l'acció comunitària. En aquest sentit, es consolida una cooperació entre les administracions orientada a que les accions comunitàries i les relacionades amb el civisme siguin més eficients, sobretot en aquests moments de migradesa de recursos publics. També es reforcen les actuacions de prevenció i inclusió social mitjançant els equipaments cívics i alhora es millora la capacitat d'adaptació de les activitats i serveis d'aquests equipaments als àmbits territorials d'influència i la seva especialització en funció de les necessitats de la població.

En el marc d'aquesta cooperació es crearà una comissió formada per representants de les dues administracions així com, si es el cas, per representants dels diferents equipaments públics, entitats i associacions. Aquest òrgan s'encarregarà de coordinar la programació de les activitats de caracter cívic i comunitari que les dues administracions realitzen en els seus equipaments, així com de la creació de grups de treball per tal de desenvolupar propostes d'actuació conjunta d'ambit cívic i comunitari. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la voluntat d'estendre aquesta col·laboració interadministrativa a d'altres municipis catalans. En aquest sentit, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària treballa per a signar acords amb diversos consistoris arreu del territori.