Oferta de treball: Oficial 2a manteniment

L’Ajuntament de la Pobla de Segur precisa incorporar un oficial 2a de manteniment per la Brigada Municipal. Contracte de 3 mesos a jornada complerta. Inici el 12/06/2017

Requisit mínim: Carnet de conduir B.

Es valorarà Carnet de conduir C i experiència i formació en l’àmbit de la convocatòria  

PROCEDIMENT A SEGUIR:  

PAS 1

Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 7 de juny de 2017.

PAS 2

Presentar a l'Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 7 de juny de 2017, inclòs, a les 14:30 h: Fotocòpia del DNI, Fotocòpia del carnet de conduir, Curriculum Vitae, Informe de vida laboral, Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l'àmbit de la convocatòria

Els candidats que NO s'hagin inscrit a l'oferta a l'OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.