Escorxador

L’escorxador “PIRINEUS” està ubicat al Polígon Industrial Migdia, Carrer de l’Escorxador s/n de la Pobla de Segur i és propietat de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

En els seus inicis, l’escorxador era de baixa capacitat i restringia el seu funcionament a l’ÀMBIT MUNICIPAL.
Amb l’interès de millorar els serveis de la comarca, i tenint en compte la precarietat de les instal•lacions, l’any 1996 la corporació Municipal va decidir afrontar les obres de reforma de l’escorxador, amb la finalitat d’adequar-lo a les necessitats del moment, en base a las condiciones sanitàries, de producció y comercialització de carns fresques, aprovat pel “R.D. 147/93 de 29 de Enero”. A partir d’aquestes inversions, l’escorxador va passar a ésser un escorxador industrial i es van realitzar les conseqüents actualitzacions dels registres:

  • RSIPAC 10-05813/CAT
  • RGS 10-11797/L
  • RIA 25 /41.479