Jutjat de pau

Funcions

  • Dirimir conflictes entre veïns mitjançant actes de conciliació.
  • Tramitar exhorts i cooperacions judicials d’ordre civil i penal de jutjats superiors.
  • Tramitar compareixences i donar-ne el curs legal.
  • Inscripcions i tramitació de naixements, matrimonis i defuncions al Registre Civil.
  • Celebració de matrimonis civils.

Horari d’atenció al públic

Horari d’estiu: De 8:10 a 14:30 h.
Horari d’hivern: De 8:00 a 15:00 h.