Serveis socials

Els Serveis Socials d´Atenció Primària constitueixen el punt d´accés immediat i el graó més proper al ciutadà del sistema de Serveis Socials.

Els serveis socials són el conjunt de serveis i programes orientats a promoure accions que tenen per objecte contribuir a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes, i , de manera específica aquells que necesiten un especial suport: infància i adolescència, família, dona, gent gran, immigració, ...

FUNCIONS

  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans i ciutadanes en temes d´àmbit social.
  • Tramitar diferents sol.licituds de prestacions, pensions i ajuts.
  • Detectar i tractar les situacions problemàtiques i de risc en determinats col.lectius.
  • Prevenir problemàtiques diverses.
  • Donar suport a persones, famílies o grups
  • Treball comunitari i de dinamització de la població
  • Facilitar l´accés a recursos específics.
  • Derivar, quan calgui, als Serveis Socials d´Atenció Especialitzada

PERSONAL I HORARIS D´ATENCIÓ AL PÚBLIC

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, té signat un conveni amb el Departament de Benestar i Familia per a la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials. L'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària format per una coordinadora de serveis socials, una treballadora social i un educador social, presta els seus serveis a la població del municipi de la Pobla de Segur.

L´atenció al públic es realitza a l´Ajuntament de la Pobla de Segur de dilluns a dijous de 11 a 14 hores. Les visites es poden concertar per telèfon (973680038), o a les dependències de l´Ajuntament de la Pobla de Segur.