Serveis tècnics

Àmbit

  • Planejament, gestió i informació urbanística
  • Serveis públics d'aigua, clavegueram, enllumenat públic i pavimentació
  • Construcció i manteniment d'equipaments i infrastuctures municipals
  • Llicències d'obres i activitats
  • Vialitat
  • Informació cadastral

Contacte

Ajuntament de la Pobla de Segur fax. 973 681107
serveistecnics@lapobladesegur.cat