Serveis municipals

Serveis Ajuntament

 • ALCALDIA
 • REGIDORIES
 • SECRETARIA-INTERVENCIÓ
 • TESORERIA
 • ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • COMPTABILITAT
 • TRIBUTS LOCALS
 • POBLACIÓ
 • SERVEIS TÈCNICS, OBRES I URBANISME, SERVEIS PÚBLICS
 • OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • CADASTRE: ALTES I ALTERACIONS
 • ASSISTÈNCIA SOCIAL
 • JOVENTUT (Contacte: dinamojove@pallarsjussa.cat)

Horari

 • 8:00 A 15:00
 • 8:10 A 14:30 (horari d'estiu)

Contacte:

ajuntament@lapobladesegur.cat