Comú de Particulars i Molí de Farina

Fotografia de la Façana del Comú de particularsFotografia de l'interior del molí de farina

Associació nascuda al 1820 per construir a la localitat un segon molí de farina. Destaca actualment la seva seu social, un edifici racionalista del 1935 de l’arquitecte Enric Vilanova, membre del prestigiós grup GATCPAC, com a centre de dinamització cultural, un espai d’exposicions i un petit museu on es pot visitar la maquinària del molí de farina.

http://www.comudeparticulars.cat/