LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
10 maig 2017
Categories
Informació municipal

Arrendament de les piscines estiu 2017

Fins el dia 2 de juny poden presentar-se a l’Ajuntament les proposicions per a l’explotació del local de les piscines municipals del 22-6-2017 al 11-09-2017. El tipus de licitació es fixa en un cànon per temporada a satisfer per l’arrendatari de 1.200 €. Adjunts en aquesta notícia hi trobareu el plec de clàusules i l’anunci on s’especifiquen les condicions del contracte i també la documentació que cal presentar.