LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
16 març 2020
Categories
General
Salut
Solidaritat

BAN: restriccions de mobilitat pel coronavirus

BAN

L’Ajuntament de La Pobla de Segur informa que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui IMPRESCINDIBLE, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.
i) Es suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments de productes de primera necessitat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat

Per últim demanar a tota la població que facin ús de forma responsable dels recursos sanitaris.