LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
Bases reguladores convocatòria Treballador/a Social per a la residència
26 jul. 2021
Categories
General
Ofertes de treball
Salut

Bases reguladores convocatòria Treballador/a Social per a la residència

S’han publicat les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la contractació amb caràcter laboral fix d’un/a treballador/a social a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur.

Les bases han estat publicades al BOP de Lleida, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=312389&idens=2517130008

La convocatòria no ha estat publicada, per tant, encara no està obert el termini de presentació d’instàncies. La convocatòria es publicarà al DOGC, al BOP de Lleida i a l’e-tauler de l’Ajuntament.