LAPOBLADESEGUR.CAT

Creació de borsa de treball d'auxiliars de geriatria per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera per a la residència i al centre de dia

Creació de borsa de treball d’auxiliars de geriatria per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera per a la residència i al centre de dia

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació, que és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i la convocatòria al BOP, per tant, el termini estarà obert del 9 al 18 de juliol de 2022.