LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs de mèrits i creació de borsa de treball per a la contractació d'un/a Enginyer Tècnic/a Industrial amb caràcter de personal laboral temporal

Concurs de mèrits i creació de borsa de treball per a la contractació d’un/a Enginyer Tècnic/a Industrial amb caràcter de personal laboral temporal

El punt 11 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació, que és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i la convocatòria al BOP, per tant, el termini estarà obert fins al 28/02/2022.