LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs oposició per a la selecció en règim funcionarial d'un/a enginyer/a tècnic industrial

Concurs oposició per a la selecció en règim funcionarial d’un/a enginyer/a tècnic industrial

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria s’han publicat al BOP de Lleida núm. 210 de 2/11/2022 i al DOGC número 8793 de 15/11/2022. El termini per presentar-se està obert del 16/11/2022 al 5/12/2022.