LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs oposició lliure per a la contractació en règim de personal laboral fix d'un/a Tècnic/a Dinamitzador/a Local

Concurs oposició lliure per a la contractació en règim de personal laboral fix d’un/a Tècnic/a Dinamitzador/a Local

Tal com indica el punt 10 de les bases reguladores, el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria, per tant, estarà obert del 8 al 27 d’abril de 2022.