LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs oposició lliure per a la contractació amb caràcter laboral fix d'un/a infermer/a-responsable higienicosanitari (RHS) per a la Residència i centre de dia

Concurs oposició lliure per a la contractació amb caràcter laboral fix d’un/a infermer/a-responsable higienicosanitari (RHS) per a la Residència i centre de dia

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. El termini de presentació estarà obert del 7 al 26 d’octubre.