LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
19 febr. 2021
Categories
General
General
Informació municipal
Ofertes de treball

Convocatòria plaça funcionari/ària auxiliar administratiu

Al BOPL núm. 34 de 19 de febrer de 2021 i al DOGC núm. 8338 de 10 de febrer de 2021 s’ha publicat la convocatòria de la selecció mitjançant concurs oposició lliure d’un/a auxiliar administratiu de l’escala d’administració general, actualment vacant a l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

El termini per presentar-se finalitza l’11 de març de 2021.

Enllaç a les bases publicades a l’e-tauler: Bases reguladores que han de regir la convocatòria per al nomenament amb caràcter funcionari d’un/a auxiliar administratiu – e-TAULER – Ajuntament de la Pobla de Segur (seu.cat)

A continuació us podeu descarregar la instància-declaració responsable, el full d’autobarem i les bases i la convocatòria publicades al BOP i al DOGC.

Per presentar la documentació demanada a través del registre electrònic, s’haurà d’adjuntar a una instància genèrica, que trobareu a l’apartat de tràmits online de la web: https://www.seu-e.cat/ca/web/lapobladesegur/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.

IMPORTANT!! La documentació enviada via tràmits online ha de ser amb certificat digital, no és vàlid escanejar una firma feta a mà.