LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
19 oct. 2021
Categories
General

Convocatòria plaça laboral fix d’un/a oficial 1a

Al BOPL núm. 196 de 8 d’octubre de 2021 i al DOGC núm. 8525 de 19 d’octubre de 2021 s’han publicat les bases i la convocatòria de la selecció mitjançant concurs oposició lliure d’un/a oficial 1a per a la brigada d’obres i serveis, actualment vacant a l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

El termini per presentar-se finalitza el 8 de novembre de 2021.

Enllaç a les bases publicades a l’e-tauler: Anunci de les bases i la convocatòria de concurs oposició lliure per a la contractació amb caràcter laboral fix d’un/a oficial 1a per a la brigada d’obres i serveis de l’ajuntament de la Pobla de Segur – e-TAULER – Ajuntament de la Pobla de Segur (seu.cat)

A continuació us podeu descarregar la instància-declaració responsable, el full d’autobarem i les bases i la convocatòria publicades al BOP i al DOGC.

Per presentar la documentació demanada a través del registre electrònic, s’haurà d’adjuntar a una instància genèrica, que trobareu a l’apartat de tràmits online de la web: https://www.seu-e.cat/ca/web/lapobladesegur/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.

IMPORTANT!! La documentació enviada via tràmits online ha de ser amb certificat digital, no és vàlid escanejar una firma feta a mà.