LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
5 nov. 2021
Categories
General
Ofertes de treball

Convocatòria plaça laboral fix treballador/a social

Al BOPL núm. 210 de 29 d’octubre de 2021 i al DOGC núm. 8535 de 3 de novembre de 2021 s’han publicat les bases i la convocatòria de la selecció mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de treballador/a social, actualment vacant, a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera.

Consulta les bases de la convocatòria a l’e-tauler: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=327906&idens=2517130008

A continuació us podeu descarregar la instància-declaració responsable, el full d’autobarem i les bases i la convocatòria publicades al BOP i al DOGC.

Per presentar la documentació demanada a través del registre electrònic, s’haurà d’adjuntar a una instància genèrica, que trobareu a l’apartat de tràmits online de la web: https://www.seu-e.cat/ca/web/lapobladesegur/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.

IMPORTANT!! La documentació enviada via tràmits online ha de ser amb certificat digital, no és vàlid escanejar una firma feta a mà.