LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Associacions, entitats i col·lectius

Associació de Fallaires i Pubilles

Les falles de La Pobla són diferents de les d’altres llocs del Pirineu, però en mantenen l’essència. El mànec és de fusta d’avellaner verda, recollida dels boscos humits de la Vall Fosca. La teia que crema és fusta de pi sec, de soques caigudes de la reserva de Boumort. La fusta es modela i s’aferra amb claus, grampillons i fil ferro a la branca d’avellaner.