LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Associacions, entitats i col·lectius

Cultura, tradició i festes
PRESIDENT

Rachid Mhairou

Comunitat Islàmica de la Pobla de Segur

Les finalitats per les quals es constitueix la Comunitat són eminentment espirituals de culte i oració, basades en l’Alcorà i la Zuna (tradició del profeta de l’Islam). Es practiquen els següents cultes:

Professió de la Fe islàmica
L’oració ritual cinc vegades al dia
El ritual de l’almoina o “azaque”
El dejuni durant el Ramadà
La peregrinació a la meca

També són finalitats de la comunitat:

La divulgació dels ensenyaments de l’Islam
La commemoració i pràctiques dels ritus, festivitats i cerimònies religioses islàmiques
Establiment dels llocs de culte
Assistència religiosa islàmica tant en establiments públics com privats