LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Escola Bressol

Al setembre de l’any 1997, obria les seves portes el primer centre educatiu per a infants d’1 a 3 anys a la Pobla de Segur: “La Llar d´infants Municipal els Bolets”.

La creació d’aquest servei per donar resposta a les necessitats educatives de les famílies amb infants petits, va ser el primer pas per iniciar el projecte de l’actual “Escola Bressol Municipal de la Pobla de Segur” que va entrar en funcionament el setembre de l’any 2010.

La nova escola bressol, ubicada al c/Dr. Durany núm. 2 de la Pobla de Segur, és un centre educatiu públic per a infants de 0 a 3 anys.

En l’àmbit arquitectònic és un edifici amb unes característiques funcionals excel·lents: té molta llum natural i disposa d’elements que el configuren com a edifici sostenible (la reutilització de l’aigua, plaques d’energia solar tèrmica…)

L’escola està dividida en diferents estances que s’utilitzen en gran o petit grup depenent de les propostes educatives que s’hi plantegen.

Disposem d’un gran espai interior que anomenem “SUM” que fa de nucli central de l’escola. És ideal com a espai de trobada i comiat amb les famílies i també per desenvolupar les diferents propostes de psicomotricitat en gran grup.

Tenim uns espais propis de cuina, menjador i dormitori que ens permeten oferir a les famílies el servei de dinar i descans (de 12:00h a 15:00h)

L’escola disposa de 2 grans espais exteriors d’accés directe des de les mateixes aules.

La tasca educativa de la nostra escola parteix d’un infant competent, potent, capaç d’escollir, amb curiositat, desitjós d’aprendre i protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Considerem prioritari atendre les necessitats bàsiques de l’infant (afecte, alimentació, higiene, descans…) i per això les rutines quotidianes són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia. El treball dels hàbits són unes grans oportunitats educatives que faciliten l’adquisició d’autonomia i donen seguretat a l’infant. La nostra metodologia es basa en les intel·ligències múltiples. Els espais de l’escola com a primer element educatiu s’organitzen amb materials que ofereixen propostes educatives que activen el joc, la curiositat i la disposició innata dels infants a experimentar, per tal que visquin processos de descoberta, de creativitat i d’aprenentatge significatiu. Les educadores vetllem en tot moment per fer l’acompanyament de l’infant en el seu propi procés evolutiu i educatiu. L’objectiu de tot l’equip de l’EBM de la Pobla de Segur és compartir amb les famílies l’educació dels infants des dels 6 mesos als 3 anys. Forma part de la filosofia de l’escola que aquest equip estigui en constant formació per donar resposta a les necessitats educatives actuals i futures dels infants i de les seves famílies.

Benvinguts i benvingudes a la nostra escola: ebmlapobladesegur.blogspot.com