LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Altres
CONTACTE
 • 973 680 534
ON ESTEM
 • Carrer de l'Escorxador, 6
  25500 La Pobla de Segur

Escorxador

L’escorxador “PIRINEUS” és propietat de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, està ubicat al Polígon Industrial Migdia, Carrer de l’Escorxador s/n de la Pobla de Segur, i a dia d’avui disposa de les següents autoritzacions:

 • RSIPAC 10-05813/CAT
 • RGS 10-11797/L
 • RIAAC 25/41.479
 • Registre d’Operadors CCPAE CT 000480 E (Ecològic)

L’escorxador “PIRINEUS” disposa de les següents línies de sacrifici:

 • Bestiar Oví/ Cabrum
 • Bestiar Boví.
 • Bestiar Porcí.

A dia d’avui en l’establiment exclusivament es sacrifiquen animals a “maquila” (el propietari de l’animal diposita viu i s’endú la canal).

L’horari de matança és de dilluns a dijous de 6 a 13’30h.

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE L’ESTABLIMENT.

Considerant l’actual distribució i disseny dels diferents locals que composen l’escorxador, la capacitat de producció del establiment queda limitada en:

En funció dels CORRALS:

ESPÈCIE CORRALS CAPACITAT / ANIMALS
BOVÍ Corrals Boví 6 Bovins/dia
OVÍ Corrals Oví 61 Ovins/dia
PORCÍ Corrals Porcí 10 Porcins/dia

 

En funció de les cambres:

ESPÈCIE CAMBRA CAPACITAT / ANIMALS
BOVÍ OREIG BOVÍ – OVÍ 6 Bovins/dia
OVÍ OREIG BOVÍ – OVÍ 64 Ovins/dia
PORCÍ OREIG PORCÍ 6 Porcins/dia