LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Residència

La Fundació ofereix els serveis de residència i centre de dia, amb places col•laboradores i concertades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i també places privades, amb la possibilitat de fer estades temporals.

El servei de Residència existeix des de l’any 1959, any en què es va inaugurar el centre. Aquest servei es presta cada dia de l’any les 24 hores del dia.

Podeu consultar les activitats que es fan al centre al blog de la Residència: http://residenciavergederibera.blogspot.com.es/

Accés a les notificacions electròniques de la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera.