LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
20 maig 2020
Categories
General
Infants i joves
Salut

Les mascaretes, obligatòries a partir de demà

Aquest dijous entra en vigor l’ús obligatori de mascaretes als espais públics. S’haurà de portar la mascareta en espais públics, tant tancats com oberts, sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Tot i que l’obligatorietat de portar mascareta és per als majors de 6 anys, es recomana que els menors amb edats entre 3 i 5 anys també en portin. Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes “preferentment higièniques o quirúrgiques” que cobreixin el nas i la boca. Avui se n’han publicat els detalls al Butlletí Oficial de l’Estat:

“L’ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys de 2 metres.”

El BOE concreta que l’ús de la mascareta és obligatori “a la via pública, a l’espai a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús public o que es trobi obert al públic”, sempre que no es pugui mantenir aquesta distànica de dos metres.

El Ministeri de Sanitat justifica l’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària de la SARS- CoV-2 “per la seva alta transmissibilitat“, com també per “la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”.

La mesura publicada al BOE que obliga a portar mascaretes als llocs públics recull també algunes excepcions en el seu ús, bàsicament “per raons de salut o discapcitat”, en persones que tinguin dificultats respiratòries, però també segons la naturalesa de l’activivitat:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.
  • Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  • Causa de força major o situació de necessitat.