LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
15 maig 2019
Categories
General

Oferta de Feina: 2 peons forestals

2 PEONS FORESTALS

PROCEDIMENT A SEGUIR:
PAS 1
Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 24 de maig de 2019.
PAS 2
Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 24 de maig de 2019, inclòs, a les 14:30 h:
– Fotocòpia del DNI
– Curriculum Vitae
– Informe de vida laboral
– Carnet de conduir B
– Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de la convocatòria
Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.