LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
6 març 2023
Categories
General
Ofertes de treball

Oferta de treball: 2 subalterns per a la Residència

La Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera ha presentat una oferta de treball a l’OTG de Tremp de 2 subalterns per a caps de setmana alterns en horari de matí i tarda.

Requisits imprescindibles:

 • Certificat del nivell B1 de català o superior.

La categoria professional de les dues places és AP i complement de destí 11. Sou brut mensual de 300 € (x14 pagues). Els contractes seran temporals de 6 mesos de caps de setmana alterns. L’horari serà els dissabtes i diumenges, en horari d’hivern de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h i en horari d’estiu de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Inici aprox. del contracte: 01/04/2023

Tasques:

 • Atendre les persones que accedeixen a la recepció del centre fent el control d’accés
 • Atendre trucades telefòniques i gestionar la centraleta
 • Tenir cura de la vigilància i custòdia del centre, les seves instal·lacions i equipaments
 • Advertir de qualsevol anomalia que es detecti en el material, mobiliari i instal·lacions
 • Vigilar pel compliment de la normativa d’accés i ús del centre
 • Realitzar la recepció del correu, els documents i paqueteria
 • Classificar i distribuir la correspondència i documentació
 • Donar suport en tasques d’arxiu
 • Realitzar tasques o encàrrecs que li puguin encomanar, ja siguin dins o fora de l’edifici
 • Preparar els espais o sales per als diferents tipus d’esdeveniments que es realitzin, organitzar el mobiliari, i comprovar que hi hagi els aparells i material necessari
 • Donar suport logístic a l’equip tècnic
 • Introduir dades i utilitzar funcions bàsiques ens els programes informàtics corporatius necessaris per al desenvolupament habitual de les seves funcions (processament de textos, full de càlcul i base de dades)
 • Utilitzar el correu electrònic i internet per realitzar cerques bàsiques
 • Donar suport a la digitalització de documents i utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores, enquadernació i similars.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S: 13/03/2023

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al 900 800 046

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta enviant el CV a: ofertestremp.soc@gencat.cat, posant al títol del correu: CODI OFERTA 6249

PAS 3: Fer instància presencial o electrònica a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, adjuntant :

 • Fotocòpia del DNI
 • Curriculum Vitae
 • Informe de vida laboral
 • Fotocòpia del nivell B1 de català o superior
 • Fotocòpia dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta per a la valoració de mèrits

Consultar anunci de la resolució de presidència publicada a l’e-tauler:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=414133&idens=2517130008

Per qualsevol dubte contacteu amb l’Ajuntament (Núria Farrús) al telèfon 973680038 (ext 209) o promocioeconomica@lapobladesegur.cat