LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
16 març 2021
Categories
General
Ofertes de treball

Oferta de treball: subaltern/a per a la Residència Nostra Senyora de Ribera

L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha publicat una oferta de treball a l’Oficina de Treball de Tremp de:

SUBALTERN/A PER A LA RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE RIBERA

Tasques:

– Tenir cura de la vigilància i custòdia del centre, les seves instal·lacions i equipaments
– Advertir de qualsevol anomalia que es detecti en el material, mobiliari i instal·lacions
– Atendre les persones que accedeixen a la recepció del centre fent el control d’accés
– Vigilar pel compliment de la normativa d’accés i ús del centre
– Atendre trucades telefòniques i gestionar la centraleta
– Realitzar la recepció del correu, els documents i paqueteria
– Classificar i distribuir la correspondència i documentació
– Donar suport en tasques d’arxiu
– Realitzar tasques o encàrrecs que li puguin encomanar, ja siguin dins o fora de l’edifici
– Preparar els espais o sales per als diferents tipus d’esdeveniments que es realitzin, organitzar el mobiliari, i comprovar que hi hagi els aparells i material necessari
– Donar suport logístic a l’equip tècnic
– Introduir dades i utilitzar funcions bàsiques ens els programes informàtics corporatius necessaris per al desenvolupament habitual de les seves funcions (processament de textos, full de càlcul i base de dades)
– Utilitzar el correu electrònic i internet per realitzar cerques bàsiques
– Donar suport a la digitalització de documents i utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores, enquadernació i similar

Requisits imprescindibles:

  • Certificat d’escolaritat
  • Certificat B1 de català

 

Es valorarà:

  • Formació reglada de la branca d’administració i gestió (CFGM o CFGS)
  • Certificat de català B2 o C1
  • Certificat de nivell bàsic o mitjà de l’ACTIC
  • Altra formació o experiència en tasques similars

Els mèrits valorables s’hauran d’acreditar presentant certificats o contractes.

Contracte temporal de 6 mesos a jornada completa. Inici aproximat: 06/04/2021.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S: 23/03/2021

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC trucant al 900 800 046 o per Internet a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio

PAS 2:. Fer la inscripció a l’oferta enviant el CV a: ofertestremp.soc@gencat.cat, posant al títol del missatge: CODI OFERTA 09/2021/4166

PAS 3: Enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a promocioeconomica@lapobladesegur.cat : DNI, Curriculum Vitae, informe de vida laboral, certificat d’escolaritat o titulació superior, certificat del nivel B1 de català o superior. També enviar altres documents que acreditin la formació (certificats) i experiència (contractes o certificats de serveis prestats).

 

Per qualsevol dubte contacteu amb l’Ajuntament (Núria Farrús): tel. 973680038 / promocioeconomica@lapobladesegur.cat