LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
20 des. 2019
Categories
Ofertes de treball

Oferta de treball, termini prorrogat

En el marc del projecte Treball als Barris, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la subvenció al projecte “Atenció a col·lectius en risc d’exclusió social” . L’Ajuntament ha obert una oferta de treball per aquest projecte:

TÈCNIC/A ATENCIÓ COL·LECTIUS RISC EXCLUSIÓ SOCIAL

Subgrup de titulació: A2. Contracte de 30 h/setmanals durant 6 mesos. Inici aproximat 13/01/2020.

TASQUES: La persona contractada organitzarà, coordinarà i executarà diversos projectes de l’Ajuntament relacionats amb persones amb risc d’exclusió social. Concretament:

– Projecte d’acompanyament educatiu: aula de reforç escolar

– Projecte d’acompanyament a les famílies

– Projecte social comunitari “Foment de la participació de les famílies en risc d’exclusió social”

– Projecte social comunitari “Experiències compartides” de treball intergeneracional

– Projecte d’acompanyament familiar “Cuidar al que cuida”

REQUISITS: Titulació universitària relacionada amb el món social i educatiu, nivell C1 de català, persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).

PROCEDIMENT A SEGUIR:

PAS 1: Fer la inscripció a l’oferta a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp (Av. Seix i Faya, 35. Tremp. Tel. 973650765) fins al 8 de gener de 2020.

PAS 2: Presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35. La Pobla de Segur. Tel. 973680038) fins al 8 de gener de 2020, inclòs, a les 14:30 h: Fotocòpia del DNI, Curriculum Vitae, Informe de vida laboral, Fotocòpia compulsada de la titulació, Fotocòpia compulsada del nivell C1 de català (antic nivell C) i Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta.

Els candidats que NO s’hagin inscrit a l’oferta a l’OTG o NO presentin la documentació a l’Ajuntament, NO seran inclosos a la selecció.