LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
29 maig 2020
Categories
Ofertes de treball

Ofertes de feina: director/a i monitor/a de lleure per al Casal

L’Ajuntament ha publicat dues ofertes de feina per al Casal d’Estiu 2020: director/a i monitor/a de lleure. S’han de tramitar a través de l’Oficina de Treball (OTG) de la Generalitat de Catalunya.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S: 07/06/2020

OFERTA DE DIRECTOR/A DE LLEURE

Contracte temporal de 2 mesos a jornada completa. És imprescindible ser major d’edat i tenir el títol de Director/a de Lleure. Es valorarà formació i experiència en l’àmbit del lleure i en altres sectors que puguin aportar un tret diferencial al Casal: idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta a Feina Activa:  https://ja.cat/mE1uC

PAS 3: Enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a promocioeconomica@lapobladesegur.cat : DNI, Curriculum Vitae, informe de vida laboral, carnet de director/a de lleure, certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals, documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’educació i el lleure i en altres àmbits que puguin aportar un tret diferencial al Casal, com idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…

OFERTA DE MONITOR/A DE LLEURE

Contracte temporal de 2 mesos a jornada completa. És imprescindible ser major d’edat. Es valorarà si es té el títol de Monitor/a de Lleure i la formació i experiència en l’àmbit del lleure i en altres sectors que puguin aportar un tret diferencial al Casal: idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta a Feina Activa: https://ja.cat/Hei0g

PAS 3: Enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a promocioeconomica@lapobladesegur.cat : DNI, Curriculum Vitae, informe de vida laboral, carnet de monitor/a de lleure (en cas de ternir-lo, no és imprescindible), certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals, documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’educació i el lleure i en altres àmbits que puguin aportar un tret diferencial al Casal, com idiomes, coneixements de natura, arts visuals i plàstiques,…

Per qualsevol dubte contacteu amb l’Ajuntament (Núria Farrús): tel. 973680038 / promocioeconomica@lapobladesegur.cat