LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
25 abr. 2017
Categories
Infants i joves

Preinscripció curs 2017-2018 a l’Escola bressol

Benvolguts pares i mares: Ens adrecem a vosaltres per tal d´informar-vos que el calendari de preinscripció i matrícula a les escoles bressol públiques és el següent:

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 22 de maig de 2017 *
Termini per presentar reclamacions: 23 al 25 de maig de 2017
Publicació de les llistes d’alumnat admès: 2 de juny de 2017 *
Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017

* al taulell d´anuncis de l´escola *

Per fer la preinscripció i la matrícula pel curs 2017-2018 podeu passar per l´escola de 9 a 10 del matí i de 3 a 4 de la tarda amb la següent documentació identificativa:

Original i fotocòpia del Llibre de família o documents relatius a la filiació. Si l´alumne està en situació d´acolliment, la resolució d´acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del D.N.I. , passaport,de la targeta de residència on consta el N.I.E. o altres documents d´identitat del pare i la mare o el tutor i la tutora.
Si en té, original i fotocòpia de la “Tarja sanitària” del nen/a (TSI)
Certificat d´empadronament del nen/a

* Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades*

L’alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

Per a la formalització de la matrícula cal presentar:

una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Imprès de domiciliació bancària
Imprès de confirmació de matrícula

El proper dijous 4 de maig a les 7 de la tarda podeu venir amb els vostres infants a veure els espais de la nostra escola i a informar-vos de la línea educativa que seguim. També podeu consultar més informació a http://ebmlapobladesegur.blogspot.com

Una salutació ben cordial. Escola Bressol