LAPOBLADESEGUR.CAT

Procés d'estabilització d'ocupació temporal: director/a i mestre/a d'educació infantil de l'Escola Bressol

Procés d’estabilització d’ocupació temporal: director/a i mestre/a d’educació infantil de l’Escola Bressol

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. La convocatòria ha estat publicada al DOGC 8840 de 25/01/2023 i al BOP núm. 15 de 23/01/2023. La presentació d’instància i resta de documentació finalitza el 14/02/2023.