LAPOBLADESEGUR.CAT

Procés d'estabilització d'ocupació temporal: Psicòleg/òloga de la Residència Nostra Senyora de Ribera i centre de dia

Procés d’estabilització d’ocupació temporal: Psicòleg/òloga de la Residència Nostra Senyora de Ribera i centre de dia

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. La convocatòria estarà oberta del 18/10/2022 al 6/11/2022.