LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT

Obert el termini per a sol·licitar ajuts per a entitats per a l’any 2022

Aquest dijous s’inicia el termini per sol·licitar l’ajut a les associacions i entitats municipals per aquest any. Podeu consultar les bases i la convocatòria en aquest enllaç. Els formularis normalitzats i editables en línia es poden descarregar al peu d’aquesta notícia.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Les entitats i associacions del municipi de la Pobla de Segur degudament inscrites al registre d’entitats del municipi. Aquelles entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament no poden optar a aquesta línia d’ajut.

Quina és la quantitat màxima de l’ajut?

L’import de les subvencions per a cada entitat o associació és d’un màxim de 1500€.

Quines despeses són subvencionables?

Tindran la consideració de subvencionables les despeses corrents relacionades amb les activitats descrites a la memòria d’activitats segons el model normalitzat de l’Annex 1 i que corresponguin a l’anualitat del 2022.

I si l’entitat té despeses i factures corresponents als anys 2020 i 2021?

Com que en els anys 2020 i 2021 no es va treure cap línia d’ajut per a les entitats, enguany i de manera excepcional, també es consideraran subvencionables les despeses corresponents a les anualitats 2020 i 2021. Ara bé, caldrà que en la sol·licitud s’hagi especificat quines activitats relacionades amb les despeses que es volen imputar es van realitzar.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud podrà ser presentada al registre general de l’Ajuntament presencialment o via instància genèrica a través de la seu electrònica d’acord amb el model normalitzat, que trobareu al peu de la notícia. El termini acaba el 22 de novembre.

Com s’ha de fer la justificació de les despeses?

Les entitats i associacions hauran de justificar, abans de l’últim dia del primer trimestre del 2023, la subvenció mitjançant la presentació d’un document electrònic de compte justificatiu segons el model normalitzat (disponible també al peu de la notícia).

Quins són els criteris per a l’atorgament?

Per a la valoració de les sol·licituds es tindrà en compte el procediment establert a l’ordenança d’ajuts i
subvencions: