LAPOBLADESEGUR.CAT

Ajuntament

Concurs oposició lliure per a la contractació en règim de personal laboral fix d’un/a Infermer/a-responsable higienicosanitari/ària (RHS) per a la Residència i Centre de dia municipals

Tal i com indica el punt 10 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació al BOP i al DOGC. En data 25.05.2022 han estat tant al BOP com al DOGC, per tant el període de presentació de sol·licituds està obert del 26.5.2022 al 14.06.2022.