Consistori

Marc Baró i Bernaduca
Alcalde President ERC-AM Hisenda, Governació, Obres i Serveis, Personal i Urbanisme
Josep Maria Tirbió i Civís
1r tinent d’alcalde ERC-AM Promoció econòmica i participació ciutadana
Sílvia Servent i Rubió
2a tinenta d’alcalde ERC-AM Joventut, tecnologies de la informació, comunicació i transparència
Gemma Algueró i Cots
3r tinenta d’alcalde ERC-AM Salut, cohesió social i igualtat i residència
Eloi Tirvió i Morera
Regidor ERC-AM Festes i Esports
Ramon Enric Guimó i Casanovas
Regidor ERC-AM Educació i cultura
Maribel Segú i Durro
Regidora ERC-AM  Medi ambient i sostenibilitat, acció cívica
Joan Carles Boix Riart
Regidor PSC-CP
Enrique Beck Giménez
Regidor PSC-CP
Juan Coloma Llevot
Regidor PSC-CP
Àngel Enjaime i Arnau
Regidor JuntsxPobla