LAPOBLADESEGUR.CAT

Creació de borsa de treball de tècnic/a especialista en educació infantil per a l'escola bressol municipal

Creació de borsa de treball de tècnic/a especialista en educació infantil per a l’escola bressol municipal

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació, que és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i la convocatòria al BOP, per tant, el termini estarà obert de l’11 al 20 de juny de 2022.