LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
OFERTES DE TREBALL
19 abr. 2016
Categories
Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha obert la convocatòria de Director/a i Monitors/es de Lleure per al Casal d’Estiu 2016 i la Fundació Pública Municipal Residència Verge de Ribera ha obert convocatòria per un/a Ajudant de Cuina.

OFERTES CASAL D’ESTIU: DIRECTOR/A I MONITORS/ES

La inscripció a les ofertes s’ha de fer a través de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp. Data límit per inscriure’s a les ofertes: 10/05/2016.

Un cop feta la inscripció a l’OTG, els candidats/es hauran de presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35) com a molt tard el 10 de maig de 2016

 • – Fotocòpia del DNI
 • – Curriculum Vitae
 • – Informe de vida laboral
 • – Fotocòpia compulsada del carnet de director/a de lleure o monitor/a de lleure, segons l’oferta
 • – Fotocòpia compulsada del certificat d’antecedents penals o certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. En cas de no tenir-lo, fotocòpia compulsada que acrediti que s’ha fet la sol·licitud d’un dels dos tràmits.
 • – Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’educació i el lleure

Els candidats que NO presentin aquesta documentació, NO seran inclosos a la selecció posterior que durà a terme l’Ajuntament per adjudicar les places.

OFERTA RESIDÈNCIA VERGE DE RIBERA: AJUDANT DE CUINA

La inscripció a l’oferta s’ha de fer a través de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Tremp. Data límit per inscriure’s a l’oferta: 16/05/2016.

Un cop feta la inscripció a l’OTG, els candidats/es hauran de presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (Av. Verdaguer, 35) com a molt tard el 16 de maig de 2016

 • – Fotocòpia del DNI
 • – Curriculum Vitae
 • – Informe de vida laboral
 • – Fotocòpia compulsada del títol de Manipulador d’aliments
 • – Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de la convocatòria

Els candidats que NO presentin aquesta documentació, NO seran inclosos a la selecció posterior que durà a terme l’Ajuntament per adjudicar les places.